2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О числе критических подмногообразий функции на многообразии

Бондарь О. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються диференційовні функції на многовиді, у котрих множина критичних точок є не­зв’язним об’єднанням гладких підмноговидів. Введено топологічну характеристику многовиду, в термінах якої наводиться оцінка найменшого можливого числа критичних підмноговидів та­ ких функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 12, pp 1915-1919.

Зразок цитування: Бондарь О. П. О числе критических подмногообразий функции на многообразии // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1702–1705.

Повний текст