2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Центральная предельная теорема для центрированных частот счетной эргодической цепи Маркова

Москальцова Н. В., Шуренков В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На підставі результатів, що стосуються поведінки потенціалу зліченного ергодичного ланцюга Маркова для певного класу функцій, доведено асимптотичну нормальність величини $\cfrac{1}{\sqrt{n}}\sum^{n-1}_{k=0}f(X_k)$ при $n \rightarrow \infty$. Асимптотичну нормальність центрованих частот здобуто без застосування умови скінченності моменту $M_0\tau^2$ часу першого повернення до стану ланцюга.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 12, pp 1928-1931.

Зразок цитування: Москальцова Н. В., Шуренков В. М. Центральная предельная теорема для центрированных частот счетной эргодической цепи Маркова // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1713–1715.

Повний текст