2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про нестаціонарні ортогональні поліноми на одиничному колі

Бен-Артзі А., Гохберг І. Ц.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено дві формули індексу для операторів, визначених матрицями нескінченного порядку. Ці результати можна інтерпретувати як узагальнення класичної теореми М. Г. Крейна про ор­тогональні поліноми. Доведення базується на дихотомії та нестаціонарній теорії інерції.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 1-2, pp 15-33.

Зразок цитування: Бен-Артзі А., Гохберг І. Ц. Про нестаціонарні ортогональні поліноми на одиничному колі // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 18–36.

Повний текст