2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякі нові аспекти теорії розширень Крейна

Браш Дж. Ф., Кошманенко В. Д., Нейдхардт Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується проблема розширень замкнених симетричних операторів із щілиною в спектрі. Розвинуто новий спосіб параметризації розширень (так звана модель Крейна). Ключову роль у нашому підході відіграє поняття сингулярного оператора. Дано явний опис розширень і вста­новлені спектральні властивості розширених операторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 1-2, pp 34-53.

Зразок цитування: Браш Дж. Ф., Кошманенко В. Д., Нейдхардт Х. Деякі нові аспекти теорії розширень Крейна // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 1-2. - С. 37–54.

Повний текст