2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Спектральный подход к анализу белого шума

Березанский Ю. М., Ливинский В. О., Литвинов Е. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою проективної спектральної теореми класичне перетворення Сігала будується як перетворення Фур’є за узагальненими сумісними власними векторами деякої сім'ї польових опе­раторів. Відмічається, що спектральний підхід до перетворення Сігала, котре лежить в основі аналізу гауссовогобілого шуму, дає можливість побудови широкого узагальнення цього пере­творення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 3, pp 183-203.

Зразок цитування: Березанский Ю. М., Ливинский В. О., Литвинов Е. В. Спектральный подход к анализу белого шума // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 177–197.

Повний текст