2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О единственности решений краевых задач на конечном отрезке и полуоси для операторно-дифференциальных уравнений

Радзиевский Г. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для рівняння $L_0x(t)+L_1x′(t) + ... + L_nx^{(n)}(t) = O$, де $L_k, k = 0,1,...,n$- оператори, що діють у банаховнх просторах, встановлені ознаки рівності нулю довільного розв'язку $x(t)$, який задо­вольняє умову $x^{(1−1)} (a) = 0, 1 = 1, ..., p$, і $x^{(1−1)} (b) = 0, 1 = 1,...,q$, для $-∞ < a < b < ∞$ (ви­падок скінченного відрізка) і умову $x^{(1−1)} (a) = 0, 1 = 1,...,p,$ у припущенні сумовності розв'яз­ку $x(t)$ та перших його $n$ похідних на півосі $t ≥ a$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 3, pp 290-303.

Зразок цитування: Радзиевский Г. В. О единственности решений краевых задач на конечном отрезке и полуоси для операторно-дифференциальных уравнений // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 3. - С. 279–292.

Повний текст