2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Классификация нелокальных краевых задач в узкой полосе

Борок В. М., Кенне Э.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для загального лінійного рівняння з частинними*похідними зі сталими коефіцієнтами встановлено критерій коректності крайової задачі у смузі $Π_y = ℝ × [0,Y]$ з інтегралом у граничній умові. Одержана повна класифікація цих задач відносно їх асимптотичних властивостей при $Y → 0$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 4, pp 352-361.

Зразок цитування: Борок В. М., Кенне Э. Классификация нелокальных краевых задач в узкой полосе // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 338–346.

Повний текст