2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про експоненціальну дихотомію імпульсних еволюційних систем

Ткаченко В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У банаховому просторі для лінійних імпульсних диференціальних рівнянь з необмеженими операторами доводиться еквівалентність регулярності та експоненціальної дихотомії. У скінченно- вимірному просторі досліджуються сепаратрисні многовиди експоненціально дихотомічної на півосі лінійної імпульсної системи та наводяться умови слабкої регулярності такої системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 4, pp 441-448.

Зразок цитування: Ткаченко В. І. Про експоненціальну дихотомію імпульсних еволюційних систем // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 418–424.

Повний текст