2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О гармонических функциях, удовлетворяющих нелокальным граничным условиям

Фирдман А. И., Эйдельман С. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються гармонічні в смузі функції, які задовольняють нелокальні граничні умови. Знаходяться умови на коефіцієнти граничних умов, при яких справедлива теорема єдиності невід’ємних розв’язків. Наводяться приклади, коли такі теореми не справедливі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 4, pp 492-498.

Зразок цитування: Фирдман А. И., Эйдельман С. Д. О гармонических функциях, удовлетворяющих нелокальным граничным условиям // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 4. - С. 462–467.

Повний текст