2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Трехмерная начально-краевая задача конвекции вязкой слабо сжимаемой жидкости. I. Разрешимость в целом

Мосєєнков В. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою асимптотичних методів досліджується тривимірна початково-крайова задача ко­нвекції в'язкої термічно неоднорідної слабко стисливої рідини, що заповнює порожнину в твердому тілі. Доведена теорема про її розв'язність у цілому (за часом). Для розв'язування задачі запропонований збіжний ітераційний процес спеціального вигляду.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 5, pp 558-571.

Зразок цитування: Мосєєнков В. Б. Трехмерная начально-краевая задача конвекции вязкой слабо сжимаемой жидкости. I. Разрешимость в целом // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 5. - С. 524–536.

Повний текст