2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Редукція та коізотропні інваріантні тори гамільтонових систем з непуассоновими комутативними симетріями. І

Парасюк І. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На симплектичному многовиді розглядаються гамільтонові системи, інваріантні відносно непуассонової дії тора. Виявлені умови існування у таких систем коізотропних інваріантних торів, заповнених квазіперіодичними рухами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 5, pp 572-580.

Зразок цитування: Парасюк І. О. Редукція та коізотропні інваріантні тори гамільтонових систем з непуассоновими комутативними симетріями. І // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 5. - С. 537–544.

Повний текст