2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Формулы фильтрации решений нелинейных уравнений со случайной правой частью

Сохадзе Г. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержані явні формули фільтрації розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь з випадко­вою правою частиною. Формули спрощуються, якщо випадковий процес є гауссівським.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 5, pp 625-637.

Зразок цитування: Сохадзе Г. А. Формулы фильтрации решений нелинейных уравнений со случайной правой частью // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 5. - С. 586–596.

Повний текст