2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки модуля непрерывности в метрике $L$ функций одной переменной через коэффициенты Фурье

Теляковский С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Стаття являє собою огляд результатів, які мають відношення до оцінок значень модуля непе­рервності в метриці $L$ функції через її коефіцієнти Фур’є. Наводяться оцінки модуля неперер­вності знизу, зверху і асимптотичні оцінки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 5, pp 671-678.

Зразок цитування: Теляковский С. А. Оценки модуля непрерывности в метрике $L$ функций одной переменной через коэффициенты Фурье // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 5. - С. 626–632.

Повний текст