2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Управление сингулярными распределенными системами параболического типа с разрывными нелинейностями

Павленко В. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведена постановка задач керування сингулярними розподіленими системами параболічного типу з розривними нелінійгіостями. Одержані дос гатні умови існування оптимальної пари „ке­рування-стан” у припущенні, що множина припустимих пар „керування-стан” системи не є по­рожньою. Досліджується питання про існування напівправильних розв’язків рівняння стану розподіленої системи. При цьому не передбачається, що нелінійність у рівнянні стану системи має по фазовій змінній підлінійне зростання або обмежену варіацію на будь-якому відрізку пря­мої.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 6, pp 790-798.

Зразок цитування: Павленко В. Н. Управление сингулярными распределенными системами параболического типа с разрывными нелинейностями // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 729–736.

Повний текст