2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Уточненные оценки ε-энтропии классов $KH_0^α$

Тиригін І. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою методів диференціальної імпульсно-кодової модуляції та „узагальнених” лама­них одержані майже точні оцінки ɛ-ентропії класів, які моделюють сигнали різної природи. Вивчена складність кодування та відновлення функцій розглядуваних класів. Наведено чисе­льний розв'язок задачі мінімізації констант у порядковій нерівності для Е-ен іронії класів $KH_0^α$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 6, pp 827-831.

Зразок цитування: Тиригін І. Я. Уточненные оценки ε-энтропии классов $KH_0^α$ // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 760–764.

Повний текст