2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Граничний процес для функціоналів інтегрального типу від вінерівського процесу на циліндрі

Коваль Ю. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доводиться слабка збіжність інтегральних функціоналів з обмеженою підінтегральною фун­кцією від вінерівського процесу на циліндрі до процесу $w_1(τ(t)),\, τ(t) = β_1 t + (β_2 − β_1) \text{mes} \{s:w 2(s) ≥ 0,\, s < t\}$, де $w_1(t)$ і $w_2(t)$ —незалежні одновимірні вінерівські процеси; $β_1$ і $β_2$ — невипіадкові величини, $β_2 ≥ β_1 ≥ 0$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 6, pp 832-836.

Зразок цитування: Коваль Ю. Б. Граничний процес для функціоналів інтегрального типу від вінерівського процесу на циліндрі // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 765–768.

Повний текст