2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про один спосіб побудови одночастотних розв'зків для нелінійного хвильового рівняння

Сокіл Б. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Викладено підхід до побудови одночастотних розв’язків нелінійного хвильового рівняння, який полягає у зображенні асимптотичного розкладу у модернізованій формі з використанням спеціальних періодичних Ateb-функцій. Запропонований метод дає можливість без особливих математичних ірудноїців одержати наближений розв’язок задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 6, pp 853-856.

Зразок цитування: Сокіл Б. І. Про один спосіб побудови одночастотних розв'зків для нелінійного хвильового рівняння // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 782–784.

Повний текст