2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Строгие квазидополнения и операторы плотного вложения

Шевчик В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Квазідоповнення $М$ підпростору $N$ банаховою простору $X$ називається строгим, якщо $М$ не містить нескінченновимірного підпростору $M_1$ такого, що лінійний многовид $N + M_1$ — замк­нутий. Доведено, що якщо $X$ сепарабельний, то $N$ завжди має строге квазідоповнення. Роз­глянуто властивості звужень операторів щільного вкладення на нескінченновимірні замкнені підпростори простору, в якому він означений.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 6, pp 863-867.

Зразок цитування: Шевчик В. В. Строгие квазидополнения и операторы плотного вложения // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 789–792.

Повний текст