2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Крайові задачі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами

Бобик І. О., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі метричного підходу досліджено питання коректності крайових задач для гіперболіч­них рівнянь $n$-го порядку $(n ≥ 2)$ зі сталими коефіцієнтами в циліндричній області. Умови існування та сяйності розв'язків задач формулюються в теоретико-числових термінах. Доведе­но метричну теорему про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'яз­ків задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 869-877.

Зразок цитування: Бобик І. О., Пташник Б. Й. Крайові задачі для гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 795–802.

Повний текст