2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Дирихле для уравнения Пуассона с существенно бесконечномерным эллиптическим оператором

Богданский Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У спеціальному класі областей нескінченновимірного гільбертового простору доведена розв’яз­ність задачі Діріхле для рівняння Пуассона з еліптичним оператором, що має вигляд $(Lu)(x)=j(x)(u''(x))$ та дорівнює нулю на циліндричних функціях.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 878-884.

Зразок цитування: Богданский Ю. В. Задача Дирихле для уравнения Пуассона с существенно бесконечномерным эллиптическим оператором // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 803–808.

Повний текст