2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Збіжність алгоритму побудови вужів

Дзядик В. К., Ковтунець В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Проведено дослідження алгориіму побудови вужів, запропонованого В К. Дзядикрм. Доведе­но, що подібно до алгоритму Ремеза запропонований алгоритм збігається в загальному випадку з лінійною швидкістю, а при належності базисних функцій чебиіновської сисіеми до'класу $C^2$ з квадратичною швидкістю.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 903-911.

Зразок цитування: Дзядик В. К., Ковтунець В. В. Збіжність алгоритму побудови вужів // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 825–832.

Повний текст