2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнена матриця Гріна для лінійних імпульсних крайових задач

Каранджулов Л. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано алгебраїчний критерій розв’язності та структуру загального розв’язку крайової зада­чі для систем диференціальних рівнянь з імпульсним'ефектом. Побудовано узагальнену матри­цю Гріна.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 929-937.

Зразок цитування: Каранджулов Л. І. Узагальнена матриця Гріна для лінійних імпульсних крайових задач // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 849–856.

Повний текст