2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными. I

Леоненко Н. Н., Орзингер Э., Рыбасов К. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено гауссівські граничні розподіли розв’язків багатовимірного рівняння Бюргерса, у якого початкова умова є гауссівським однорідним ізотропним випадковим полем із сильною залежні­стю.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 953-961.

Зразок цитування: Леоненко Н. Н., Орзингер Э., Рыбасов К. В. Предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными. I // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 870–877.

Повний текст