2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Характеристика сум многоразмерных серий

Макаров В. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається зв’язок асимптотичної поведінки коефіцієнтів багатовимірного ряду експонент з асимптотичною поведінкою його суми поблизу точки на межі збіжності. Визначені характе­ристики зростання, порядок $\rho_Q(a)$ та тип $\sigma_{Q \beta}(a)$ в октант і $Q(a)$. Встановлена залежність ха-ракіеристик зростання від координат точок межі збіжності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 971-978.

Зразок цитування: Макаров В. Ю. Характеристика сум многоразмерных серий // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 886–892.

Повний текст