2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О точном порядке сложности для одного класса операторных уравнений II рода в гильберговом пространстве

Махкамов К. Ш.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено точний степеневий порядок складності наближеного розв’язку певного класу операторних рівнянь у гільбертовому просторі, вказано спосіб задания інформації та алгоритм, що реалізують цей оптимальний порядок. Як наслідок, знайдено точний степеневий порядок скла­дності наближеного розв’язку інтегральних рівнянь Фредгольма II роду з ядрами та вільними членами, що мають ψ-похідні

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 979-990.

Зразок цитування: Махкамов К. Ш. О точном порядке сложности для одного класса операторных уравнений II рода в гильберговом пространстве // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 893–903.

Повний текст