2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Редукція та коізотропні інваріантні тори гамільтонових систем з непуассоновими комутативними симетріями. II

Парасюк І. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються гамільтонові системи механічного типу на скрученому кодотичному розшару­ванні многовиду, який допускає гладку вільну дію тора. У випадку, коли симетрії цих систем, породжені дією тора, непуассонові, описано схему редукції Лі - Картана і з’ясовано структуру редукованого фазового простору та редукованих гамільтоніанів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 991-1002.

Зразок цитування: Парасюк І. О. Редукція та коізотропні інваріантні тори гамільтонових систем з непуассоновими комутативними симетріями. II // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 904–914.

Повний текст