2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Виділення з матричних многочленів регулярних прямих доданків

Шаваровський Б. З.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується звідність матричних многочленів перетворенням подібності до квазідіагональної форми з регулярними діагональними блоками. Одержані при цьому результати застосовуються до розв’язування матричних алгебраїчних рівнянь типу Ріккаті.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 1016-1024.

Зразок цитування: Шаваровський Б. З. Виділення з матричних многочленів регулярних прямих доданків // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 927–934.

Повний текст