2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Полиномиальное приближение решений дифференциально-операторных уравнений высших порядков

Оруджев Г. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача Коші для диференціально-операторних рівнянь вищих порядків у банаховому просторі; побудовані поліноміальні наближення розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 1045-1048.

Зразок цитування: Оруджев Г. Д. Полиномиальное приближение решений дифференциально-операторных уравнений высших порядков // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 952–955.

Повний текст