2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод узгодженого наближення для нелінійних неправомірних задач

Фам Кі Анх

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено узагальнення на абстрактний простір Гільберта узгодженої апроксимації, запропоно­ваної Ю. Л. Гапоненком для простору $L_2(0, 1)$. Зокрема, показано, що для $L_2(0, 1)$ деякі умо­ви відносно точного розв'язку можуть бути послаблені.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 7, pp 1049–1055.

Зразок цитування: Фам Кі Анх Метод узгодженого наближення для нелінійних неправомірних задач // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 7. - С. 956-961.

Повний текст