2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів

Война О. А., Сидоров М. В.-С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано рекурентні співвідношення для задач оптимальної фільтрації та інтерполяції част­ково спостережуваних дискретних ланцюгів Маркова. Для задач оптимальної нелінійної філь­трації марковських процесів з неперервним часом наведено систему диференціальних рівнянь, а для задач оптимальної нелінійної інтерполяції — систему обернених диференціальних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1063-1069.

Зразок цитування: Война О. А., Сидоров М. В.-С. Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 971–976.

Повний текст