2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Скінченнорізницева апроксимація диференціально-функціональних рівнянь з частинними похідними першого порядку

Камонт З.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для нелінійних рівнянь розглядається аналог задачі Діріхле з крайовою початковою умовою. Наведені достатні умови для збіжності загального класу однокрокових різницевих методів. Припускається, що права частина рівняння задовольняє аналог оцінки Перрона відносно функ­ції, що є аргументом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1079-1092.

Зразок цитування: Камонт З. Скінченнорізницева апроксимація диференціально-функціональних рівнянь з частинними похідними першого порядку // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 985–996.

Повний текст