2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными. II

Леоненко Н. Н., Орзингер Э., Рыбасов К. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено негауссівські граничні розподіли розв'язків багатовимірного рівняння Бюргерса, у якого початкова умова є однорідним ізотропним випадковим полем типу $χ^2$ із сильною залежністю.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1101-1109.

Зразок цитування: Леоненко Н. Н., Орзингер Э., Рыбасов К. В. Предельные распределения решений многомерного уравнения Бюргерса со случайными начальными данными. II // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1003–1010.

Повний текст