2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотические методы в теории нелинейных случайных колебаний

Коломиец В. Г., Митропольский Ю. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються застосування асимптотичних методів нелінійної механіки і методу рівнянь Фокке­ра - Планка - Колмогорова до дослідження випадкових багаточастогних коливань в системах з багатьма ступенями вільності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1110-1116.

Зразок цитування: Коломиец В. Г., Митропольский Ю. А. Асимптотические методы в теории нелинейных случайных колебаний // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1011–1016.

Повний текст