2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Исследование и решение краевых задач с параметрами численно-аналитическим методом

Король И. И., Ронто Н. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано модифікацію чисельно-аналітичного методу послідовних наближень для дос­лідження існування і побудови наближених розв’язків нелінійних двоточкових крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь, які містять невідомі параметри як у заданому рівнян­ні, так і в граничних умовах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1131-1144.

Зразок цитування: Король И. И., Ронто Н. И. Исследование и решение краевых задач с параметрами численно-аналитическим методом // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1031–1042.

Повний текст