2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Функция Грина - Самойленко и существование интегральных множеств линейных расширений неавтономных уравнений

Асроров Ф. А., Перестюк Н. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для систем диференціальних рівнянь побудована інтегральна інваріантна множина з викорис­танням функції Гріна - Самойленка. Досліджується питання асимптотичної стійкості цієї мно­жини.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1172-1177.

Зразок цитування: Асроров Ф. А., Перестюк Н. А. Функция Грина - Самойленко и существование интегральных множеств линейных расширений неавтономных уравнений // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1067–1071.

Повний текст