2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К устойчивости тривиального решения неавтономной квазилинейной системы в случае кратных корней характеристического уравнения

Витриченко И. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано достатні умови стійкості за Ляпуновим при $t \uparrow \omega, \quad \omega \leq +\infty$, тривіального розв’язку неавтономної диференціальної системи (д. с.) спеціального вигляду, матриця коефіцієїггів д. с. першого наближення якої має майже жорданову форму з трикутними блоками. Вказано мето­ди зведення деяких класів д. с. загального вигляду до дослідженої д. с. спеціального вигляду.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1178-1187.

Зразок цитування: Витриченко И. Е. К устойчивости тривиального решения неавтономной квазилинейной системы в случае кратных корней характеристического уравнения // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1072–1079.

Повний текст