2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Полиномы Якоби и представление Лакса для вполне интегрируемых динамических систем

Кондратьев А. Ю., Энольский В. З.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається метод дослідження цілком інтегровних динамічних систем шляхом зображені їх рівнянь руху у формі Лакса. Одержані зображення Лакса для інтегровного випадку систеї Енона — Еліса та анізотропного осцилятора.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 8, pp 1198-1201.

Зразок цитування: Кондратьев А. Ю., Энольский В. З. Полиномы Якоби и представление Лакса для вполне интегрируемых динамических систем // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1088–1091.

Повний текст