2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О наилучшем полиномиальном приближении целых трансцендентных функций в некоторых банаховых пространствах. II

Вакарчук С. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для цілих трансцендентних функцій $f(z)$, що мають порядок $ρ = 0$, у метриці простору $E′_p(Ω),\, p ≥ 1$, розглянуто питання поведінки найкращих наближень $E_n(f)_{E′_p}$- поліномами сте­пеня $ ≥ n$. Зокрема, встановлені співвідношення, що зв’язують логарифмічний порядок $ρ_L$ і $σ_L$ і тип функції $f(z)$ з $E_n(f)E′_p$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 10, pp 1451-1456.

Зразок цитування: Вакарчук С. Б. О наилучшем полиномиальном приближении целых трансцендентных функций в некоторых банаховых пространствах. II // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1318–1322.

Повний текст