2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Взвешенное псевдообращенне матриц с вырожденными весами

Галба Е. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Зважена псевдообернена матриця з виродженими вагами подасться в термінах коефіцієнтів ха­рактеристичного полінома деякої квадратної матриці. На основі одержаного виразу дається граничне зображення зваженої псевдооберненої матриці з виродженими вагами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 10, pp 1457-1462.

Зразок цитування: Галба Е. Ф. Взвешенное псевдообращенне матриц с вырожденными весами // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1323–1327.

Повний текст