2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обобщенные моментные представления, биортогональные полиномы и аппроксимации Паде

Голуб А. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі методу узагальнених моментних зображень та вивчення властивостей біортогональних поліномів встановлені деякі нові властивості інваріантності для апроксимацій Паде.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 10, pp 1463-1471.

Зразок цитування: Голуб А. П. Обобщенные моментные представления, биортогональные полиномы и аппроксимации Паде // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1328–1335.

Повний текст