2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розділення змінних у двовимірному хвильовому рівнянні з потенціалом

Жданов Р. З., Ребенко І. В., Фущич В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дана стаття присвячена розв’язанню проблеми розділення змінних для хвильового рівняння $u_{tt} - u_{xx} + V(x)u = 0$. Вказані всі потенціали $V(x)$ , для яких дане рівняння допускає нетривіаль­не розділення змінних. Крім того, одержані всі системи координат, в яких розцінюється дос­ліджуване рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 10, pp 1480-1503.

Зразок цитування: Жданов Р. З., Ребенко І. В., Фущич В. І. Розділення змінних у двовимірному хвильовому рівнянні з потенціалом // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1343–1361.

Повний текст