2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Погранслойное усреднение систем стандартного вида с запаздыванием

Желтиков В. П., Эфендиев В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вздовж траєкторій, які вирахувані за схемами усереднення О. М. Філатова, побудовано асим­птотичний розв’язок порядку $k$ системи стандартного вигляду із запізненням. Якщо параметр збурення $ε ≪ 1$, то розв’язування методом кроків вимагає великого об’єму обчислень, оскільки кількість кроків обернено пропорціональна $ε$. Запропоновано інший підхід, який ви­користовує метод кроків тільки $k$ разів для $t \in [0,k]$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 10, pp 1504-1511.

Зразок цитування: Желтиков В. П., Эфендиев В. В. Погранслойное усреднение систем стандартного вида с запаздыванием // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1362–1368.

Повний текст