2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об оптимальном восстановлении значений операторов

Корнейчук Н. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Сформульована задача про оптимальне відновлення значень $Аx,\; x \in X$, неперервного операто­ра $А:\; X \rightarrow Y,$, шляхом зменшення області невизначеності для $Ax$ у просторі $Y$ за рахунок одержання інформації $\mu_k(x),\; k = 1, 2, ...,$, де $\mu_k$ — задані на $X$ неперервні функціонали. Конкретні результати одержані для деяких інтегральних операторів у функціональних про­сторах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 10, pp 1519-1526.

Зразок цитування: Корнейчук Н. П. Об оптимальном восстановлении значений операторов // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1375–1381.

Повний текст