2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обобщенные уравнения Эйлера в кватернионных составляющих

Кошляков В. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Узагальнюється одержаний у роботах [1-3] кватерніонний аналог динамічних рівнянь Ейлера на випадок зв’язаного з тілом довільного тригранника.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 10, pp 1561-1564.

Зразок цитування: Кошляков В. Н. Обобщенные уравнения Эйлера в кватернионных составляющих // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1414–1416.

Повний текст