2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про диференційовність відображень скінченновимірних областей у Банахові простори

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Відомий критерій Степанова диференційовності (апроксимативної диференційовності) дійсних функцій поширюється на відображення підмножии із $R^n$ у банахові простори, що задовольняють умову гострота Ріффела, зокрема, рефлексивні банахові простори. Для банахових просторів, які не задовольняють умову гостроти Ріффела, цей критерій не вірний.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 1, pp 1-10.

Зразок цитування: Бондар А. В. Про диференційовність відображень скінченновимірних областей у Банахові простори // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 1. - С. 3–11.

Повний текст