2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О точных константах в неравенствах для норм производных на конечном отрезке

Бабенко В. Ф., Удраого Ж. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що в адитивній нерівності для норм проміжних похідних функцій, які визначені на скінченному відрізку і дорівнюють нулю у заданій системі точок, найменше можливе значення константи при нормі функції співпадає з точною константою у відповідній нерівності типу Маркова - Нікольського для алгебраїчних поліномів, які теж дорівнюють нулю у цій системі точок.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 1, pp 128-130.

Зразок цитування: Бабенко В. Ф., Удраого Ж. Б. О точных константах в неравенствах для норм производных на конечном отрезке // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 1. - С. 117–119.

Повний текст