2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Багатоточкова задача з кратними вузлами для лінійних гіперболічних рівнянь

Бересневіч В. В., Бернік В. І., Василишин П. Б., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови однозначної розв'язності багатоточкової (за часовою координатою) задачі з кратними вузлами для лінійних гіперболічних рівнянь зі сталими коефіцієнтами в класі функцій, періодичних за просторовою змінною. Доведено метричні твердження, що стосуються оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв'язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 10, pp 1476-1483.

Зразок цитування: Бересневіч В. В., Бернік В. І., Василишин П. Б., Пташник Б. Й. Багатоточкова задача з кратними вузлами для лінійних гіперболічних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1311–1316.

Повний текст