2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Псевдодифференциальные уравнения и оператор обобщенного сдвига в негауссовом бесконечномерном анализе

Качановский Н. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються псевдодифереціиальні рівняния вигляду $v(D_{\chi})y = f$ (де $v$ — голоморфна у нулі функція. $D_{\chi}$ — псевдодиференціальний оператор) на просторах оснонних функцій негауссівського нескінченновимірного аналізу. Отримані результати застосовуються для побудови оператора узагальненого зсуву $T^{\chi}_y = \chi(\langle y, D_{\chi}\rangle)$ на вказаних просторах та вивчення його властивостей. Зокрема, доведено асоціативність, комутативність та інші властивості $T^{\chi}_y$, що є диалогами класичиих власчивостей оператора узагальненого зсуву.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 10, pp 1503-1511.

Зразок цитування: Качановский Н. А. Псевдодифференциальные уравнения и оператор обобщенного сдвига в негауссовом бесконечномерном анализе // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1334–1341.

Повний текст