2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Большие уклонения при байесовском различении конечного числа простых гипотез

Габриель Л. А., Линьков Ю. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу розрізнення скінченної кількості простих гіпотез у загальній схемі статистичних експериментів, в умовах справедливості теорем про великі відхилення для логарифму відношення правдоподібності досліджено асимптотичну поведінку ймовірностей помилок байесовського критерію. Одержано асимптотику кількості шеннонівської інформації, яка міститься у спостереженні та у байесовському критерії.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 10, pp 1534-1542.

Зразок цитування: Габриель Л. А., Линьков Ю. Н. Большие уклонения при байесовском различении конечного числа простых гипотез // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1360–1367.

Повний текст