2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дослідження інваріантних деформацій інтегральних многовидів адіабатично збурених цілком інтегровних гамільтоновнх систем. I

Прикарпатський Я. А., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Базуючись на дифереінціально-геометричній теорії Картана інтегральних підмноговидів (інваріантних торій) повністю інтегровних за Ліувіллем-Арнольдом гамільтонових систем на кодотичпому фазовому просторі, розглянуто алгебраїчпо-апалітичний метод дослідження відповідного відображення вкладення інваріантного гора в фазовий простір. Це дає можливість описати аналітично структуру квазіперіодичних розв'язків досліджуваної гамільтонової системи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 10, pp 1556-1568.

Зразок цитування: Прикарпатський Я. А., Самойленко А. М. Дослідження інваріантних деформацій інтегральних многовидів адіабатично збурених цілком інтегровних гамільтоновнх систем. I // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 10. - С. 1379–1390.

Повний текст